Därför är jag emot abort
  • Save

Därför är jag emot abort

  • Save

Liberal åskådning

En kvinna har rätt att bestämma över sin egen kropp. Varken ett embryo eller foster är ett mänskligt liv så det har inga egna rättigheter. Aborter ska vara skattefinansierade och ingen barnmorska får vägra att utföra en abort. Staten måste skydda kvinnans rätt att få utföra en laglig och därmed säker abort eftersom det handlar om hennes egen kropp.

Konservativ åskådning

Det mänskliga livet börjar vid befruktningen. Att utföra en abort är att mörda en mänsklig varelse. Ett ofött barn har egna rättigheter och har därför ingenting med kvinnors rättigheter att göra. Skattepengar bör inte finansiera aborter.

Vad tycker jag?

"Mord är ett elakt ord, men abort är ett elakt ingrepp"

Min syn på abort är, som ni kanske kunnat gissa er till, konservativ med en något liberal twist. Vissa konservativa, t ex jag själv, anser att våldtäktsoffer ska få utföra abort. Just den åsikten är ett något mer liberalt ställningstagande eftersom den konservativa synen på abort oftast medför tanken om att abort i alla lägen är fel oavsett anledning. Jag tycker att ett våldtäktsoffer ska få utföra abort om hennes eget liv är i fara mentalt eller fysiskt om hon fullföljer graviditeten. Ingen kvinna ska behöva må fruktansvärt dåligt på grund av en ofrivillig graviditet, och våldtäkter kan man verkligen inte styra över. Precis så tycker jag det ska vara även när en kvinna frivilligt haft sex men riskerar sitt eget liv och sin egen hälsa om hon fullföljer graviditeten. I övrigt tycker jag att adoption ska gälla. 

Det är givetvis en väldigt komplex fråga eftersom många gärna tycker baserat på känslor. Rent spontant tänker nog de flesta idag att det är kvinnofientligt att vara emot abort. Själv tycker jag, som konservativ, att det strider mot mänskliga rättigheter att vara för abort eftersom jag anser att abort är mord då man fråntar ett mänskligt liv rätten att leva. Samtidigt tycker jag att denna typ av mord (på embryo/foster i magen) kan rättfärdigas om moderns liv är hotat eftersom hon redan är en fullt utvecklad individ. Därför måste moderns rätt att leva ställas före individen i magens rätt att leva. Finns det däremot ingen motsättning, dvs att modern kan fullfölja en graviditet utan risk för sitt eget liv, tycker jag att abort är fel väg att gå.

Jag tycker inte att aborter har något med “kvinnans rätt till sin egen kropp” att göra. Kvinnans rätt är att använda preventivmedel (som ofta fungerar i 99% av fallen) eller avstå vaginalt samlag tills dess att hon inte skulle bli helt bestört av en graviditet. Man vet vad man ger sig in på och får således vara beredd på konsekvenserna det kan komma att medföra. Ens egen njutning bör aldrig gå före en annan människas rätt att leva.

Mord är ett elakt ord, men abort är ett elakt ingrepp. Ett vanligt argument från personer som är för abort är att aborter annars kommer utföras på osäkra sätt. Min spontana reaktion är då “varför ska det vara säkert att döda ett barn bara sådär?”. 

  • Save
I Sverige är abort tillåtet fram till vecka 18. Såhär ser fostret ut då.

Samtidigt som jag är emot abort så tror jag inte att det kommer vara möjligt att införa en så pass sträng abortlagstiftning i Sverige som jag hade velat se. Det tar tid att ändra människors värderingar, och västvärlden just nu är extremt liberal. Särskilt svenskars syn på abort är väldigt liberal. Den sexuella frigörelsen har lett till att man har sin sexuella debut i väldigt ung ålder samt undviker att stadga sig vilket medför att man inte gärna vill se en graviditet som konsekvens av ett samlag. För gifta par är det ofta tvärtom. Därför är detta i allra högsta grad en kulturfråga. Mer om det någon annan gång. Man är van vid “rätten” att få utföra aborter lite hur som helst utan att tänka längre än vad de egoistiska känslorna sträcker sig. Därför är jag ändå otroligt glad för att SD har den strängaste synen på abort av samtliga svenska riksdagspartier (gräns vid vecka 12). Jag hoppas verkligen att man behåller den och framöver kämpar för en ännu lägre gräns för att minska antalet aborter. I framtiden kanske man även kan introducera min idé om ansökningar till Socialstyrelsen för att över huvud taget få utföra abort då processen att ta livet av ett människoliv bör vara allt annat än enkel.

För tips, frågor eller affärsförfrågningar: info@miraaksoy.com
Stötta mitt arbete via Swish så jag kan avsätta mer tid till detta: 073 036 66 97

Tack för att du läste!

Lämna ett svar

Stäng meny
Share via